Zondag 28 april 2024. Blauw, blauwer, blauwst. Kleurrijke zangers in de Rijnstrangen (3/4 dag). Lees meer....

€ 59,50

April is Blauwborstmaand. Dan zijn de uit Afrika teruggekeerde mannetjes vocaal het meest actief. Voordeel van deze vroege voorjaarsmaand is dat de struiken nog niet volledig in blad staan, wat de zichtbaarheid vergroot. We gaan in de tweede helft van april omdat we dan wat meer andere zomergasten kunnen verwachten. Denk aan Zwarte Stern en Koekoek. We maken ook kans op typische rietvogelsoorten als Baardman, Rietzanger, Cetti’s Zanger, Roerdomp en Bruine Kiekendief.

 

De Rijnstrangen zijn landschappelijk beeldschoon, met behalve oude rivierarmen ook waaien (door dijkdoorbraak ontstane plassen) en oude stroomruggen. In het aangrenzende boerenland broeden Veldleeuwerik en Roodborsttapuit.

 

Ik kom in het voorjaar wekelijks in het gebied dus ik weet als geen ander waar de bijzondere vogels zijn te verwachten. De definitieve route zal kort voor de excursiedag worden vastgelegd, maar we gaan op verschillende plekken langs de strang korte wandelingen maken. We rijden met eigen vervoer en de locaties liggen op korte afstand van elkaar (enkele minuten). Omdat rietvogels het meest actief zijn in de vroege ochtend starten we lekker op tijd. Vroeg uit de veren dus, maar dat wordt zeker beloond!   

 

Starttijd: 07.00 uur

Eindtijd: 13.00 uur

Startpunt: Nabij Zevenaar

Prijs: € 59,50

Inbegrepen:

  • Koffie/thee met iets lekkers
  • Leenverrekijker (Swarovski)
  • Telescoop voor algemeen gebruik (Swarovski)
  • Fotoverslag met soortenlijst
  • Tips voor vogelherkenning
  • Gezonde buitenlucht en lekkere moerasgeuren