16 november 2024 – Rondje Biesbosch. Lees meer….

Uitverkocht
€ 69,50

De Biesbosch is een van de bekendste Nederlandse natuurgebieden. En dat is niet voor niets. Het is een groot waterrijk gebied met een enorme aantrekkingskracht op vogels, in elk seizoen. Er broeden hier veel soorten water- en rietvogels maar ook roofvogels, waaronder de Zeearend, en sinds een aantal jaren ook de Visarend. In voor- en najaar trekken grote aantallen steltlopers, eenden, meeuwen en sterns door, die vaak voor langere tijd blijven hangen. In de winter zijn het vooral de aantallen die tot de verbeelding spreken: enorme groepen eenden, ganzen en meeuwen, maar ook voor roofvogels is de winter een goede periode. We maken korte wandelingen op de meest vogelrijke plekken, verplaatsen ons tussendoor met de auto, en maken op die manier een compleet rondje Biesbosch.

 

De winter is in de Biesbosch een goede tijd voor grote groepen overwinterende eenden en ganzen, denk aan Grote Zaagbekken, Nonnetjes, Pijlstaarten en Brandganzen. De kans op meerdere Zeearenden is groter dan in de andere seizoenen omdat de jongen die dit jaar zijn geboren elkaar rond deze tijd van het jaar opzoeken in dit soort grote waterrijke gebieden. De Blauwe Kiekendief is een soort die hier jaarlijks overwintert, en de Biesbosch is een van de weinige gebieden in Nederland waar ook meerdere Bruine Kiekendieven overwinteren (het gros overwintert in Afrika). Ook Slechtvalk, Havik en zelfs Smelleken behoren tot de mogelijkheden. De bosjes worden bevolkt door lijsters uit Scandinavië en groepjes mezen waar ook Vuurgoudhanen tussen kunnen zitten. Kortom, we gaan ons hier niet vervelen!

 

Starttijd: 09.00 uur

Eindtijd: 16.30 uur

Startpunt: Brabantse Biesbosch


Prijs: € 69,50

Inbegrepen:

  • Koffie/thee met iets lekkers
  • Leenverrekijker (Swarovski)
  • Telescoop voor algemeen gebruik (Swarovski)
  • Fotoverslag met soortenlijst
  • Tips voor vogelherkenning
  • Gezonde buitenlucht