(Hele jaar) - Montferland en Rijnstrangen, het beste van twee werelden. Lees meer….

Vanaf 45,- pp
€ 45,00

Het Achterhoekse Montferland en de Rijnstrangen zijn twee uiteenlopende gebieden die het hele jaar de moeite waard zijn. Ik woon er middenin en ken deze gebieden als geen ander. Op basis van mijn wekelijkse tochten door de gebieden stel ik elke maand een optimaal vogelrondje samen. Deze vogelexcursie ziet er dus elke maand anders uit, om de kans te vergroten zoveel mogelijk vogels te zien.

 

Het Montferland herbergt een van de mooiste bossen van Nederland: het Bergherbos. Het is een heuvelachtig en gevarieerd bos omzoomd met glooiende akkers en doorkruist met zandpaden. Het bos staat bekend om zijn roofvogels, maar ook alle vijf in Nederland voorkomende spechten zijn er vertegenwoordigd. Raven en Kruisbekken zijn het hele jaar aanwezig, en ’s winters verblijven er op de vogelvriendelijk beheerde akkers vaak grote groepen gorzen, vinkachtigen en leeuweriken. Ook de Blauwe Kiekendief is een vaste wintergast. In het bos zijn soorten als Glanskop, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Goudvink en Houtsnip te verwachten. Het nabijgelegen landgoed de Bijvanck ligt ook in het Montferland en is vanwege oud eikenbos de moeite waard.

 

De Rijnstrangen staan bekend vanwege de zeldzame rietvogels zoals Roerdomp, Grote Karekiet, Buidelmees en Baardman. In het zomerhalfjaar zijn Zwarte Stern, Koekoek en Blauwborst er algemeen. Het is landschappelijk beeldschoon, met behalve oude rivierarmen ook waaien (door dijkdoorbraak ontstane plassen) en oude stroomruggen. ’s Winters zijn de waterrijke gebieden in de omgeving de moeite waard, met grote aantallen eenden als Slobeend, Brilduiker, Grote Zaagbek en Nonnetje. Ook voor fuutachtigen en duikers is het een goed gebied, met vrijwel elke winter wel een zeldzaamheid als Roodhalsfuut of Parelduiker. In de natuurontwikkelingsgebieden miegelt het van de lijsters maar ook een schaarse soort als Klapekster is mogelijk.

 

Starttijd: in overleg, bij voorkeur in de vroege ochtend

Eindtijd: 5-6 uur later

Startpunt: Nabij Zevenaar of Zeddam

Prijs: op aanvraag. Mail naar info@kiekenmetolaf.nl of bel 06 41480839

 

Inbegrepen:

  • Koffie/thee met iets lekkers
  • Leenverrekijker (Swarovski)
  • Telescoop voor algemeen gebruik (Swarovski)
  • Fotoverslag met soortenlijst
  • Tips voor vogelherkenning
  • Gezonde buitenlucht en lekkere bos- en moerasgeuren