Vrijdag 9 december 2022 - Akkervogelfestijn Montferland (1/2 dag). Lees meer….

€ 49,50

Het Montferland is een van de mooiste gebieden van Oost-Nederland. Het is een heuvelachtig gebied met gevarieerd bos en glooiende akkers doorkruist met zandpaden. ’s Winters verblijven er op de vogelvriendelijk beheerde akkers veel gorzen, vinkachtigen en leeuweriken, maar ook roofvogels zoals de Blauwe Kiekendief weten de muizenrijke akkers te vinden. Al meer dan tien jaar worden door de beheerder (Natuurmonumenten) maatregelen getroffen ten gunste van akkervogels: speciale kruidenmengsels, zonnebloemen en graansoorten die niet worden geoogst. Dit levert regelmatig forse groepen Vinken, Kepen en Groenlingen op, maar ook Kneuen, Geelgorzen, Putters, Veld- en Boomleeuweriken.

 

Het aangrenzende Bergherbos biedt weer een heel ander palet aan soorten. Dit bos staat bekend om zijn roofvogels, maar ook soorten als Vuurgoudhaan, Goudvink, Glanskop, Zwarte Mees, Kruisbek, Raaf en alle vijf in Nederland aanwezige spechten zijn hier te verwachten. Alleen al vanwege de afwisseling gaan we vanuit de akkers regelmatig een insteekje in dit prachtige bos maken. 

 

Starttijd: 09.00 uur

Eindtijd: 13.30 uur

Startpunt: Zeddam


Prijs: € 49,50

 

Inbegrepen:

  • Koffie/thee met iets lekkers
  • Leenverrekijker (Swarovski)
  • Telescoop voor algemeen gebruik (Swarovski)
  • Fotoverslag met soortenlijst
  • Tips voor vogelherkenning
  • Gezonde buitenlucht en lekkere bosgeuren